Patiëntinformatie

Tand Totaal Vallen: de juiste tandzorg voor iedereen

Tandartsenpraktijk Tand Totaal Vallen hanteert de tarieven die vastgesteld zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Hieronder vindt u een lijst van behandelingen, codes en tarieven vastgesteld door de NZA. 

Bekijk de tarieven via het menu

Betalingen

Het versturen en innen van nota’s verloopt bij ons via infomedics.nl, zodat wij al onze aandacht kunnen besteden aan uw gebit. Infomedics verzorgt de facturatie voor talloze Nederlandse zorgverleners. Bekijk de betalingsvoorwaarden.

Wat betekent dit voor u?

Infomedics brengt uw behandeling bij Tandartsenpraktijk Tand Totaal Vallen bij u in rekening. In de meeste gevallen wordt de nota eerst ingediend bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt de (rest)nota voor de kosten die niet door uw zorgverzekering worden vergoed. U betaalt de rekening aan Infomedics. Op de nota staan alle betaalgegevens en het termijn waarbinnen het bedrag betaald moet zijn. Als de betaling na de gestelde betaaltermijn nog niet is voldaan, ontvangt u van Infomedics een herinnering.

Vragen?

Kijk voor veel gestelde vragen over nota’s, betalingen en betalingsregelingen op de website van Infomedics. Heeft u inhoudelijke vragen over de behandelingen die op de nota of begroting vermeld staan? Neem dan contact op met ons, via telefoonnummer: 0478 586 605 of administratie@tandtotaalvallen.nl.

Klachten

Het gehele team van Tand Totaal Vallen doet er alles aan om ervoor te zorgen dat u met een glimlach de praktijk verlaat. Toch kan het voorkomen dat u vindt dat uw tandarts, mondhygiënist of assistente u verkeerd of onzorgvuldig heeft behandeld of geïnformeerd. Blijf niet kwaad weg, maar kom boos terug. Praat met ons over uw klacht, wij vinden het belangrijk om te weten waarom u ontevreden bent. In een persoonlijk gesprek kunt u aangeven wat u onduidelijk vindt, of wat u dwars zit. Samen met u zoeken wij naar een oplossing.

Mocht u er met ons niet uitkomen, dan kunt u terecht bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT).

Advies van het TIP

U kunt informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP) via telefoonnummer: 0900 20 25 012 (€ 0,90 per gesprek). Het TIP is opgericht door de KNMT. De TIP-medewerker denkt met u mee hoe u het beste in gesprek kan gaan met uw tandarts en geeft u hiervoor tips en advies. U kunt uw probleem ook per brief aan de KNMT voorleggen en gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling.

Klachtenregeling

Via de klachtenservice van de KNMT – goedgekeurd door de Consumentenbond – staat een klachtenfunctionaris tot uw beschikking. Deze functionaris bemiddelt tussen u en de tandarts als dat nodig is en helpt u gedurende het hele klachtenproces. Als uw klacht niet wordt opgelost, dan kunt u uw klachten laten beoordelen door de Geschilleninstantie Mondzorg. Die instantie kan uitspraken doen over een eventuele schadevergoeding.

Privacyverklaring

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Tandartsenpraktijk Tand Totaal Vallen streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht.  De praktijk heeft een privacybeleid gemaakt om aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te voldoen, dit beleid is ter inzage aanwezig in de praktijk. Het privacybeleid ziet toe zowel op het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens die in verband met de hulp- en zorgverlening aan patiënten worden verwerkt, als op gegevens van medewerkers die binnen de praktijk worden gebruikt. Het beschrijft op welke wijze de praktijk met deze gegevens omgaat en welke protocollen en processen zij binnen de praktijk hebben geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat de veiligheid van de gegevens gewaarborgd is.